Grekiska Föreningen i Stockholm

– Anno 1962 –

Nyheter

Yoga i Grekiska Föreningen i Stockholm

Apr 27, 2016

Yoga i Grekiska Föreningen i Stockholm  med Anandh Pillay När: Onsdagar med början den 4 Maj 2016 Tid: 17:30 – 19:00 Vem: För alla nivåer Var: Idungatan 4, 113 45 Stockholm Pris: 400kr/månad Första lektionen gratis Ta med yogamattan och bekväma kläder

Läs mer
Äldre

Föreningens arbete

Grekiska Föreningen i Stockholm, den första grekiska föreningen i Sverige, bildades 1962. Ett av dess viktigaste mål är att verka för ökad sammanhållning greker emellan samt för att utveckla relationerna mellan greker och svenskar. Ett annat viktigt mål är bevarandet och spridningen av den grekiska kulturen. Den senaste tiden har Föreningen lagt extra mycket vikt på att bistå de i Stockholm nyanlända greker och vara behjälplig i lösningen av de problem dessa möter.
Föreningen har en mångsidig kulturell och samhällelig verksamhet som baseras på dess medlemmars och vänners frivilliga arbete.

Verksamhet

Föreningen har en mångsidig verksamhet där alla medlemmar är välkomna att delta. Förutom den schemalagda verksamheten som består av kurser, musikkvällar m.m. anordnas även en mängd kulturevenemang som kommer att annonseras löpande.
Läs mer

Sektioner

Föreningen har två sektioner, i vilka alla som uppfyller de nödvändiga kraven är medlemmar.
Kvinnosektionen och Ungdomssektionen har fokus kring ämnen som är av speciellt intresse för kvinnor respektive ungdomar. Man anordnar olika evenemang, fester, seminarier och allt annat som kan vara av intresse för medlemmarna. Sektionernas verksamhet är beroende av medlemmarnas aktiva deltagande. Alla är välkomna att delta så att vi tillsammans kan skapa dynamiska sektioner som tillgodoser våra behov.
Förutom de två sektionerna, finns det olika grupper i Föreningen med ett speciellt intresse, som Filmklubben som visar högkvalitativa filmer.
Läs mer

Ny i Sverige?

Grekiska Föreningen i Stockholm vill uttrycka sin glädje och sin entusiasm över alla nya medlemmar. Vi välkomnar er och inbjuder er att delta i vår verksamhet i vilken ingår bland annat lektioner i svenska språket, teckning och dans.
Vi bjuder in de nya invandrarna, som ännu har färska minnen från hemlandet, att komma med i vårt sällskap så att vi tillsammans kan bevara i minnet de fina stunderna vi har med oss och tillsammans skapa nya.
Vi vill tacka såväl de nya som de gamla medlemmarna, som med sitt aktiva deltagande i Föreningens kulturliv och verksamhet håller den grekiska kulturen levande i vår stad, Stockholm.