ΔΣ

Πρόεδρος: Θεόδωρος Χουλιάρας

Αντιπρόεδρος: Γιάννης Κωνστάντης

Γραμματέας: Αναστασία Γεναρίδου

Ταμίας: Κυριακή Σαββίδου

Πολιτιστικα: Βάνα Σπυριδωνίδου

Νεολαία: Στέλλα Καρβουνιάρη

Γυναίκες: Χριστίνα Σιδερίδου