ΔΣ

Πρόεδρος:   Χουλιάρας Θεόδωρος 
Αντιπρόεδρος: Κωνστάντης Ιωάννης
Γραμματέας:  Γεναρίδου Αναστασία
Ταμίας:    Σαββίδου Κυριακή
Αθλητισμός
και Υγεία:  Αλεξόπουλος Νικόλαος 
Σύμβουλος:  Καρακόλια Κατερίνα
Σύμβουλος:  Κολιάστα Χρύσα