Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΣ

Πρόεδρος: Θεόδωρος Χουλιάρας

Αντιπρόεδρος: Ηρακλής Συμεωνίδης

Γραμματέας: Γιάννης Κωνστάντης

Ταμίας: Στέλλα Καρβουνιάρη

Μέλος: Άγγελος Κοΐνης

Μέλος: Νικόλαος Μπελούκμπασσης

Μέλος: Κούλα Σαββίδου

Γυναικείο Τμήμα

Πρόεδρος: Μαρία Χουλιάρα

Αντιπρόεδρος/Πολιτιστικά: Μαρία Νικολαΐδου

Γραμματέας: Ευαγγελία Μητσέα

Ταμίας: Κούλα Σαββίδου

Δημόσιες Σχέσεις: Νόπη Σαββίδου

Εξ. Ε.

Πρόεδρος: Γεώργιος Κουκουβίνος

Μέλος: Πάνος Κανακάρης

Μέλος: Βίκη Καρβουνιάρη