Ένα έντεχνο μουσικό ταξίδι στο λαϊκό τραγούδι με τον Γρηγόρη Βαλτινό!

      Comments Off on Ένα έντεχνο μουσικό ταξίδι στο λαϊκό τραγούδι με τον Γρηγόρη Βαλτινό!

Ελληνκή Πολιτιστική Στέγη, Ελληνικό Σαββατιάτικο Σχολείο Στοκχόλμης (Åsö), Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης

Καλώς να έρθετε σε αυτό το μουσικό ταξίδι με τον Γρηγόρη Βαλτινό. Τα έσοδα της βραδιάς θα χορηγηθούν στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σαββατιάτικου Σχολείου, που βοηθά οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αδυνατούν να πληρώσουν τα δίδακτρα.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Για να διασφαλίσει κανείς θέση στην παράσταση πρέπει να προπληρώσει το εισιτήριο που κοστίζει 100 κορώνες.

Η πληρωμή γίνεται στο PG 949012-9 ή SWISH στο 1231666759. Στην πληρωμή πρέπει να αναφερθεί όνομα και επίθετο καθώς και ο αριθμός των ατόμων που θα παρευρεθούν. Η πληρωμή πρέπει να γίνει το αργότερο έως και την Δευτέρα 27 Μαϊου για να διασφαλιστεί θέση στην παράσταση. Δήλωση στο Facebook δεν εξασφαλίζει θέση στην παράσταση!