Ανακοίνωση Ελληνικής κοινότητας Στοκχόλμης

      Comments Off on Ανακοίνωση Ελληνικής κοινότητας Στοκχόλμης

 Στοκχόλμη 2021-03-27

Στην Ελληνική κοινότητα Στοκχόλμης ήρθε η πληροφορία ότι η πλειοψηφία του ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων στο Manchester θέλει να διαγράψει ένα εκλεγμένο μέλος του ΔΣ και εκπρόσωπο της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Μεταναστών από το Σύλλογο γιατί «εκφράζει πολιτικές θέσεις» και διαφωνεί με την άποψή τους σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη ζωή και την καθημερινότητα των Ελλήνων στο Manchester και σε όλη τη Βρετανία.

Είναι ανήκουστο να κατηγορείται το υπό διαγραφή μέλος  του ΔΣ για το δίκαιο και υπερώριμο δικαίωμα για δωρεάν ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Βρετανία. Δικαίωμα για το οποίο η δική μας Κοινότητα στην Στοκχόλμη μαζί και με άλλες κοινότητες και την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας από τη εποχή του 1970 έχει δώσει μεγάλους αγώνες και έχει επιτύχει την δωρεάν εκμάθηση της μητρικής γλώσσας μέσα στα Σουηδικά σχολεία (με προβλήματα είναι αλήθεια) καθώς και την αποστολή δασκάλων από την Ελλάδα για τα Ελληνικά σχολεία ελεύθερου χρόνου (τους οποίους βέβαια όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 10 περίπου χρόνια έχουν περιορίσει στο ελάχιστο).

Η Ελληνική κοινότητα Στοκχόλμης θεωρεί ότι η θέση αυτή είναι αδιανόητη σε συλλόγους/κοινότητες που θέλουν να λένε ότι λειτουργούν με δημοκρατικές διαδικασίες. Οι διαφορετικές απόψεις και θέσεις σε συλλόγους/κοινότητες είναι προϋπόθεση για την δημοκρατική λειτουργία. Η μη αποδοχή διαφορετικών θέσεων και απόψεων προϊδεάζει σε σκοτεινές πρακτικές άλλων εποχών.

Η κάθε Ελληνική κοινότητα και σύλλογος πρέπει να παλεύει για να λυθούν οξυμένα προβλήματα των μελών της και συνολικά των Ελλήνων μεταναστών, με όλες τις διαφορετικές απόψεις και θέσεις που πρέπει να είναι σεβαστές. Άλλωστε η πλειοψηφία των μελών σε κάθε κοινότητα αποφασίζει ποιες απόψεις είναι αυτές που τους εκφράζουν.

Το ΔΣ της Ελληνικής κοινότητας Στοκχόλμης εκφράζει την συμπαράσταση του στον εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Hellenic Community of Manchester που απειλείται με πρόταση μομφής-διαγραφής και καταδικάζει ανεπιφύλακτα αυτές τις αντιδημοκρατικές πρακτικές. Καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Hellenic Community of Manchester να μην ψηφίσει αυτή την αντιδημοκρατική πρόταση και τα μέλη του συλλόγου Hellenic Community of Manchester να μην επιτρέψουν τέτοιες πρακτικές.

Ομόφωνα το ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Στοκχόλμης

Με εκτίμησηΔιοικητικό συμβούλιοΕλληνική Κοινότητα Στοκχόλμης