Sektioner

Sektioner

Kvinnosektionen

Alla kvinnliga medlemmar i Föreningen blir, om de ansöker,  medlemmar i Kvinnosektionen och är välkomna att delta i dess verksamhet.

Sektionens verksamhet är öppen för alla medlemmar men är av speciellt intresse för kvinnor och barn.sektionerkvinnor

Ungdomssektionen

Ungdomssektionen engagerar Föreningens ungdomar i olika evenemang. Alla är välkomna att delta och vi är speciellt intresserade av att höra era förslag på verksamhet.