42 χρονιά από την εξέγερση του πολυτεχνείου

Συνδιοργάνωση:
-Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης
-Ελληνικό Σχολείο Στοκχόλμης
-Ελληνική Κοινότητα Βόρειας Στοκχόλμης
-Ελληνική Κοινότητα Νότιας Στοκχόλμης
-Ελληνική Πολιτιστική Στέγη
-Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας

Κυριακή 15 Νοέμβρη Ώρα 16:00 Idungatan 4, 113 45 Stockholm
polytexneio_afisa