55 χρόνια! 21 Απριλίου 1967-21 Απριλίου 2022. ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ!

      Comments Off on 55 χρόνια! 21 Απριλίου 1967-21 Απριλίου 2022. ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ!

US President Richard Nixon and Colonel Stylianos Pattakos

21 Απριλίου 1967! Ολοκληρωτική ”προστασία” των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ προς τον λαό της Ελλάδας, χώρας μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952!