Ανακοίνωση – Στήριξη σωματείων για αύξηση μισθών και ενάντια στις αυξήσεις τιμών και ενοικίων.

      Comments Off on Ανακοίνωση – Στήριξη σωματείων για αύξηση μισθών και ενάντια στις αυξήσεις τιμών και ενοικίων.

Η Κοινότητα έλαβε πρόσκληση από τα σωματεία εργαζομένων στο μετρό Στοκχόλμης και των εργαζομένων στα λεωφορεία στη Nobina για στήριξη της Κοινότητας στη διαδήλωση που οργανώνουν το Σάββατο 4 Φλεβάρη στις 13.00 στο Norrmalmstorg στη Στοκχόλμη, για γενναίες αυξήσεις των μισθών, ενάντια στις αυξήσεις των τιμών και των ενοικίων.

Το ΔΣ αποφάσισε την στήριξη και την συμμετοχή στην διαδήλωση των σωματείων

παίρνοντας υπ´ όψιν του το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της Κοινότητας πλήττεται άμεσα από τις υπέρογκες αυξήσεις στην ενέργεια, στα τρόφιμα, στα ενοίκια, στα επιτόκια, στην εκτίναξη του πληθωρισμού κλπ. και το γεγονός ότι οι προτεινόμενες αυξήσεις μισθών και συντάξεων που τα μεγάλα συνδικάτα (LO, και άλλα) διαπραγματεύονται και αποδέχονται είναι εξαιρετικά χαμηλές και συνιστούν στην πραγματικότητα σοβαρή μείωση αφού ούτε το μισό του πληθωρισμού δεν καλύπτουν.

Για τους παραπάνω λόγους το ΔΣ παροτρύνει τα μέλη της Κοινότητας που έχουν την δυνατότητα και το επιθυμούν να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση και διαδήλωση της 4ης του Φλεβάρη.

Επειδή είναι βέβαιο ότι και τα μέλη των άλλων Κοινοτήτων και Συλλόγων πλήττονται με τον ίδιο τρόπο καλούμε τα ΔΣ και αυτών των Κοινοτήτων να εξετάσουν την συμμετοχή τους.

Επίσης απευθυνόμαστε στην Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων στην Σουηδία με την παρότρυνση να εξετάσει την συμμετοχή της στην εκδήλωση αυτή που το περιεχόμενό της αφορά πολλές εκατοντάδες συμπατριωτών μας και ρωτάμε αν και πότε και με ποιο τρόπο σκέφτεται να ενεργήσει υπέρ των μελών των Κοινοτήτων που είναι και μέλη της ίδιας. Το θέμα επείγει. ”Οι καιροί ου μενετοί”.

Το ΔΣ