Θεατρική ομάδα  για παιδιά 8 μέχρι 14 χρονών

      Comments Off on Θεατρική ομάδα  για παιδιά 8 μέχρι 14 χρονών

Τη λειτουργία θεατρικής ομάδας για παιδιά ηλικίας 8 μέχρι 14 ξεκινάει το Γυναικείο Τμήμα της Κοινότητάς μας με την παιδαγωγό Μάρθα Καλή. 

Η ομάδα αυτή σκοπό έχει να παρουσιάσει το έργο του Αριστοφάνη ”ΕΙΡΗΝΗ”. 

Έναρξη Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00. 

Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ελληνικής Κοινότητας Στοκχόλμης: elkoisto@gmail.com. 

Καλώς να έρθετε!