Kategoriarkiv: uttalanden

Stoppa massakern i Gaza nu!

Grekiska föreningen i Stockholm uttrycker sin orubbliga och tidlösa solidaritet med det palestinska folkets långa kamp mot den pågående, barbariska israeliska ockupationen.

Just nu begås ännu ett imperialistiskt brott i Palestina, på Gazaremsan. Staten Israel fortsätter de tidigare årens massakrer som drabbar folket, civila och barn med sin militärapparat, med tusentals döda som resultat. Israeliska staten tvekar inte att bomba till och med sjukhus med hundratals döda, de flesta barn och civila! Den inför en total blockad som berövar invånarna vatten, mat, mediciner och elektricitet, förbereder markinterventioner och folkmord.

Regeringar, media, internettroll, ambassadmekanismer, etc. har fört ett massivt propagandakrig och en förvridning av verkligheten för att rättfärdiga Israels tidlösa brott. De försöker likställa solidaritet med det palestinska folket med ”terrorism”, de talar till och med om att kriminalisera uppvisandet av Palestinas flagga.

Samma sak gäller för den grekiska regeringen, som fortsätter det långvariga samarbetet mellan alla grekiska regeringar och ockupationsstaten Israel, och som nu involverar landet och engagerar sig i USA:s och Natos planering, tillhandahåller Souda militärbasen på Kreta och skickar ett eskortkrigsfartyg till det amerikanska hangarfartyget för att stödja den israeliska statens aggression mot palestinierna och USA:s aggressiva planer i regionen.

Grekland måste genomföra det beslut som har fattats enhälligt av det grekiska parlamentet tidigare, på grundval av FN:s resolutioner, om att upprätta en oberoende palestinsk stat, inom 1967 års gränser med östra Jerusalem som huvudstad, med ett slut på ockupationen och frigivning av alla fångar.

I motsats till de krafter som uppmanar folket att ansluta sig till den ockuperande israeliska staten sidan och att engagera landet ännu mer i krigsplanerna, är det nu bråttom att stärka solidariteten med det palestinska folket, att stödja deras kamp för ett fritt hemland, att nu stoppa den israeliska massakern i Gaza och att stödja kampen mot kriget i hela regionen.

I denna solidaritetskamp bjuder vi in alla våra medlemmar och vänner, grekerna i Sverige i allmänhet, men också svenskarna och andra vänner att delta aktivt.

Uttalande om attacken i Stockholm

Styrelsen för Grekiska Föreningen i Stockholm fördömer attacken med flera döda och sårade i vår stad och uttrycker sitt varma medlidande till offrens familjer

Denna attack oavsett ursprung och syfte är en attack mot hela det svenska samhället.

Den samlade erfarenheten från hela Europa och andra delar av världen visar att såna handlingar leder till utökad skrämsel av folken, till mer polisiära åtgärder, till mer invandrarfientlighet, till mer problem och krångel för utlandsfödda och asylsökande.

För våra medlemmar men även för alla greker i Stockholm och i hela Sverige kommer det innebära ett utökat behov av medvetenhet och av att vara på vår vakt så att tillsammans med hela det svenska folket kunna stå enade emot såna handlingar som drabbar alla folken.