Historik

Historik

Grekiska föreningens i Stockholm bildande 1962 var resultat av behovet hos de första grekiska invandrarna i Stockholm att ha en plats där de kunde träffas. Så de bildade den första grekiska föreningen i Sverige med namnet Svensk-grekiska klubbenFöreningen får sina första egna lokaler 1965. Efter juntans kupp i Grekland 1967, byter föreningen namn till Svensk-grekiska Föreningen.I och med juntans kupp ökar antalet greker som utvandrar till Sverige lavinartat. Förutom de ekonomiska invandrarna, kommer många politiska flyktingar som flyr juntans Grekland. Denna invandring förvandlar föreningen från allmän mötespunkt till bastion mot diktaturen. Antidiktatoriska kommittéer, demonstrationer och protester förenar grekerna och den grekiska kolonin blir den mest stridbara minoriteten i Sverige.Denna massinvandring i slutet av -60 och början av -70-talet skapar nya behov. Ett av de viktigaste problemen för föreningens medlemmar blir barnens undervisning i grekiska språket. Således startar, på föreningens initiativ, Grekiska Lördagsskolan.

Samtidigt bildas i föreningen Kvinno-, Ungdoms- och Idrottssektioner. Föreningen ger ut en egen tidskrift, ”Metanastis” (Utvandraren) och har egen dans- och teatergrupp som turnerar i hela Sverige. Under samma tid bildas i föreningen fotbollslaget ”Akropolis”.

Många grekiska invandrare bosätter sig i andra svenska städer och bildar lokala grekiska föreningar. Så småningom uppstår behovet av ett samordnande organ som representerar alla greker i Sverige. På föreningens initiativ, bildas 1972 Grekiska Riksförbundet.

Under dessa år har föreningen bytt adress tre gånger. 1972 förfogar man över en trevåningsbyggnad i centrala Stockholm, har runt 2 500 medlemmar och en rik och mångsidig verksamhet.

1975 är tiden inne för ny namnändring, denna gång till Grekiska Föreningen i Stockholm. Det stora antal medlemmar som är bosatta i förorterna Tensta och Rinkeby leder 1976 till öppnandet av en filial som senare blir självständig förening med namnet Svensk-grekiska Föreningen i Norra Stockholm. 1981 bildas Svensk-grekiska Föreningen i Södra Stockholm.

Bildandet av flera nya organisationer leder till ett minskat antal medlemmar. För att anpassa sig till de nya behoven flyttar föreningen till mindre lokaler och är idag inhyst i Stiftelsen Grekiska Kulturhusets fastighet.

Alltsedan sitt bildande 1962, har föreningen en nämnvärd historia och verksamhet samt en aktiv närvaro i samhället. De intensiva samhällspolitiska omdaningarna som i våra dagar formar den politiska scenen i Grekland och som har resulterat i en ny stor våg av invandrare, kommer att staka ut dess framtida inriktning och verksamhet.

historik2

historik1