Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικής και Σουηδικής γλώσσας στην Ελληνική κοινότητα

Σουηδικά Α αρχάριοι Δευτέρα 17-19 και Τετάρτη 18.00-20.00
Σουηδικά Β προχωρημένοι Τρίτη και Πέμπτη 17.30 – 19.30
Ελληνικά Πέμπτη 16.00-17.30 και Σάββατο 17-19.0

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????