Daily Archives: 15 mars, 2016

8e mars, Internationella kvinnodagen

Kvinnosektionen i Grekiska Föreningen i Stockholm bjuder in er i en musik och poesi afton tillägnad den Internationella Kvinnodagen, söndag 20 mars kl. 15.00 på föreningens lokaler, Idungatan 4A. Välkomna!