Ενημέρωση μελών σχετικά με την απόφαση μετακόμισης της Κοινότητας

Η συζήτηση σχετικά με το θέμα στέγασης της Κοινότητας δεν είναι κάτι το νέο για τα ενεργά μέλη. Πολλές φορές στο παρελθόν έχει συζητηθεί η ανεπάρκεια του χώρου του ισογείου του κτηρίου της Πολιτιστικής Στέγης, που βρίσκεται στην Idungatan 4a, να στεγάσει όλες τις εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Κοινότητα. Ωστόσο ήταν δύσκολο για μια Γενική Συνέλευση να προχωρήσει σε οποιαδήποτε απόφαση μετακόμισης. Οι λόγοι λίγο πολύ γνωστοί σε όλους. Η ασταθής οικονομική κατάσταση της Κοινότητας σε συνδυασμό με τις ακριβές τιμές των ενοικίων και την σπανιότητα των ελεύθερων χώρων στο κέντρο της Στοκχόλμης που θα μπορούσαν μας στεγάσουν. Σε αυτό το πνεύμα έγινε στο παρελθόν ακούραστη προσπάθεια από μέλη που ουσιαστικά κατέστησαν δυνατό να διαμορφωθεί ο χώρος που στέγαζε μέχρι τις 10 Απριλίου την Κοινότητα από χώρο στάθμευσης ποδηλάτων που ήταν η προηγούμενη χρήση του. Πάνω σε αυτή την βάση και σεβόμενοι τον κόπο και χρόνο που διατέθηκε, το Σουηδικό δικαστήριο δικαίωσε την Κοινότητα, ως προς το ύψος του ενοικίου, στην προσπάθεια έξωσης που έγινε το 2009 από το προηγούμενο συμβούλιο της Πολιτιστικής Στέγης.
 
-Μάρτιος 2015
Το θέμα της μετακόμισης άνοιξε μετά από πρωτοβουλία του προεδρείου της Πολιτιστικής Στέγης περίπου τέλη Μαρτίου 2015. Δεδομένου ότι το συμβόλαιο με τους ενοικιαστές του 3ου ορόφου έφτανε σε τέλος προτάθηκε η συστέγαση των φορέων που στέλνουν αντιπροσώπους βάσει του καταστατικού της στο ΔΣ της Στέγης. Το ΔΣ της Κοινότητας (2015-2016) από την πλευρά του αποφάσισε συγκρότηση επιτροπής, η οποία αποτελούταν από τα ακόλουθα μέλη: Θεόδωρος Χουλιάρας, Πάνος Κανακάρης, Σάκης Μάρκου, Σοφοκλής Καραγιάννης. Στόχος της επιτροπής ήταν η διαπραγμάτευση, εξέταση και αξιολόγηση της πρότασης.
Μετά από το πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων είχαμε δύο ουσιαστικούς πόλους σύγκλησης.
1. Κάθε φορέας που θα συστεγαζόταν θα είχε ένα γραφείο για χώρο αποκλειστικής χρήσης.
2. Η Στέγη θα αποδεχόταν τον χαρακτήρα των εκδηλώσεων που απορρέουν από τους σκοπούς σύμφωνα με το καταστατικό της Κοινότητας και θα μας έδινε προτεραιότητα στην χρήση του συνολικού χώρου.
 
-27 Σεπτεμβρίου 2015
Με βάση αυτό έγινε κάλεσμα στα μέλη για έκτακτη γενική συνέλευση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015. Το θέμα της ήταν : Ενημέρωση, συζήτηση και απόφαση σχετικά με το χώρο στέγασης της Κοινότητας.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην συστέγαση της κοινότητας στον 3ο όροφο με την παροχή ενός γραφείου ως χώρου αποκλειστικής χρήσης. Η συνέλευση εξουσιοδότησε το ΔΣ και την επιτροπή να διαπραγματευτούν το ζήτημα και να αποφασίσουν την στάση της Κοινότητας.
 
-Νοέμβριος 2015
Από τον Νοέμβριο η πρόταση της Πολιτιστικής Στέγης άλλαξε. Αφαιρέθηκε η δυνατότητα χώρου αποκλειστικής χρήσης με το σκεπτικό να υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης όλου του χώρου σε τρίτους (π.χ. εταιρείες η άλλους οργανισμούς) για π.χ. μια ημέρα για συναντήσεις τους (planeringsdagar, etc.) με σοβαρό οικονομικό όφελος για την Στέγη. Αυτό πάγωσε τις διαπραγματεύσεις και όποιες συζητήσεις συνεχίστηκαν ήταν καθαρά ανεπίσημες. Σε αυτό το πνεύμα κινήθηκε και η ενημέρωση από τον πρόεδρο της Στέγης στις 15-11-2015 ότι ‘δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για αυτή την συνεργασία’.
Ωστόσο η επικοινωνία μεταξύ του ΔΣ της Στέγης και της επιτροπής της Κοινότητας δεν σταμάτησε. Χωρίς να υπάρχει κάποια σαφής πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξέταζαν το θέμα σε εβδομαδιαία βάση. Τέλη Δεκεμβρίου του 2015 είχαμε αισιόδοξα μηνύματα όταν ‘διαφάνηκε σύγκληση απόψεων όσον αφορά τον τρόπο χρήσης της μεγάλης αίθουσας τελετών’. Την ίδια περίοδο το ΔΣ της Πολιτιστικής Στέγης έλαβε ενημέρωση από το μεσιτικό γραφείο που είχε αναθέσει την ενοικίαση των αιθουσών του ισογείου. Το ενδιαφέρον ήταν σχετικά μεγάλο. Υπήρχαν δύο σοβαρές προτάσεις.
 
-Δεκέμβριος 2015
Από αυτό το σημείο και μετά ακολούθησε σειρά συναντήσεων μεταξύ του προέδρου της Στέγης και της επιτροπής της Κοινότητας που κατέληξε στα ακόλουθα στις 23-12-2015:
 
1. Στην Κοινότητα εξασφαλίζεται, κατά προτεραιότητα, η πρόσβαση στους απαιτούμενους χώρους σε συνεργασία με το Ίδρυμα και τους άλλους φορείς.
2. Εάν το παρόν συμβόλαιο διακοπεί με πρωτοβουλία του Ιδρύματος τότε ισχύει περίοδος προειδοποίησης 9 μηνών. Σε αυτή την περίπτωση το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στην Κοινότητα παρόμοιο χώρο με αυτόν που η Κοινότητα αφήνει τώρα (Φεβρουάριος 2016) σε τιμή ίση με τα 2/3 της τιμής αγοράς.
3. Στην Κοινότητα εξασφαλίζεται, κατά προτεραιότητα, η αποκλειστική χρήση της μεγάλης αίθουσας για ένα Σάββατο κάθε μήνα κατ´ επιλογήν της. Παράλληλα εξασφαλίζεται η χρήση του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά την διάρκεια των Σαββατοκύριακων σε συνεννόηση και με τους άλλους φορείς.
4. Στην περίπτωση που ένας φορέας υπενοικιάζει την αίθουσα το 1/2 της υπενοικίασης δίνεται στο Ίδρυμα.
5. H χρήση του εντευκτηρίου/bokkafé θα διευθετηθεί αργότερα.
 
Η πρόταση κατατέθηκε στο ΔΣ ωστόσο η στάση της Κοινότητας ήταν επιφυλακτική λόγω του ότι δεν υπήρχε σαφής προσδιορισμός του χώρου της Κοινότητας ούτε και σαφής προσδιορισμός του πως εξασφαλίζεται η προτεραιότητα.
 
-Φεβρουάριος 2016
Ύστερα από ενημέρωση εκ μέρους της Πολιτιστικής στέγης στις 14 Φεβρουαρίου 2016 ότι η υπογραφή του συμβολαίου για τα διαμερίσματα στο ισόγειο αναβλήθηκε λόγω κολλήματος του ενοικιαστή, η διαπραγμάτευση ατόνησε εκ νέου μέχρι την 17η Μαρτίου οπότε λάβαμε νέο μήνυμα ότι έχει εκδηλωθεί σοβαρό ενδιαφέρον για την ενοικίαση της αίθουσας της Κοινότητας με έναρξη αμέσως. Ύστερα από συνεννόηση με τα μέλη του ΔΣ ζητήθηκε ημερομηνία συνάντησης των ατόμων της επιτροπής της Κοινότητας με τον πρόεδρο της Πολιτιστικής Στέγης. Επιθυμία της Κοινότητας ήταν η συμφωνία να γίνει με τον πιο επίσημο και διαφανή τρόπο καθώς επίσης και με ξεκάθαρους όρους ώστε να μην χωρούν διαφορετικές ερμηνείες. Οι ανάγκες από πλευράς αιθουσών και χρόνου καταχωρήθηκαν σε on-line calendar (boka.se) κι διευκρινίστηκε η πρόθεση μας να μετακομίσουμε στο κοινό χώρο της Στέγης και να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς αρμονικά.
 
-Μάρτιος 2016
Η συνάντηση έγινε στο χώρο της Πολιτιστικής Στέγης την Δευτέρα 21 Μαρτίου στην οποία συμμετείχαν ο Αποστόλης Παπακώστας, ο Σπύρος Γκόγκος και ο Γιώργος Κωνσταντίνου εκ μέρους του ΔΣ του Ιδρύματος, και οι Θεόδωρος Χουλιάρας, Κατερίνα Κουκούλη, Αθηνά Σκιαδαρέση και Σοφοκλής Καραγιάννης εκπρόσωποι της Ελληνικής Κοινότητας.
 
Το κείμενο του συμφωνητικού που συντάχθηκε ήταν το:
Bilaga till hyreskontraktet mellan stiftelsen Grekiska Kulturhuset och Stockholms Grekiska Förening.
 
1. Kontraktet och denna bilaga gäller i fem år och förnyas automatiskt med fem år i taget om de inte sägs upp nio (9) månader innan kontraktstidens utgång. Sägs kontraktet och bilagan upp på stiftelsens initiativ ska föreningen erhålla lokal av motsvarande standard och storlek med den som lämnas idag (april 2016) till en hyra som uppgår till två tredje delar (2/3) av vid uppsägningstidpunkten rådande marknadspris.
2. Grekiska föreningen ska företrädesvis få tillgång till erforderliga för sin verksamhet kontorslokal och kontorsskåp i samarbete med Stiftelsen och med de andra §3 organisationernas behov i beaktande. Föreningen får tillgång till bokningsbara sammanträdeslokaler efter behov och i samarbete med stiftelsens styrelse.
3. Föreningen kan, om den så önskar, använda sig av stora samlingslokalen en lördag per månad. Föreningen kan också i samarbete och/eller samförstånd med andra §3 organisationer använda sig av stora samlingslokalen för kulturella aktiviteter. Lokalerna bör bokas i god tid, och till den tidpunkt som stiftelsen meddelar. Råder det konkurrens om lokalerna vid önskade tider ska föreningens verksamhet i regel prioriteras.
4. Föreningen får tillgång till internet genom stiftelsens nät. Inga extraavgifter tas.
5. Föreningen får tillgång till lagerlokaler för arkiv etc. av samma storleksordning som nu.
6. Föreningen kan förmedla bokning av stora samlingslokalen, i detta fall delas intäkterna lika mellan Föreningen och Stiftelsen. Det är stiftelsen som fattar beslut och expedierar sådana ärenden.
7. Föreningen förbinder sig att följa Regelverket för Användning av Kulturhusets Lokaler.
8. Städning ombesörjes av Stiftelsen.
9. Bokkaféets verksamhet regleras via särskild överenskommelse och i samarbete med de andra §3 organisationerna och Stiftelsen.
10. Denna överenskommelse gäller under hela avtalstidens period. Eventuella tvister mellan stiftelsen och föreningen angående hur den praktiska tillämpningen av paragraferna i överenskommelsen ska tolkas beslutat stiftelsens styrelse efter yttrande av ordföranderådet som består av ordförandena av §3 organisationerna med stiftelsens ordförande som sammankallande. Möjligaste möjliga samförstånd ska beaktas.
 
Μας δόθηκε διορία για να απαντήσουμε αν το δεχόμαστε ως Κοινότητα μέχρι το επόμενο πρωί (22 Μαρτίου) στις 9:00.
Αν και το ΔΣ της Κοινότητας πλειοψηφικά στήριξε το συγκεκριμένο κείμενο, ζητήθηκε παράταση μερικών ωρών από πλευράς της Κοινότητας προκειμένου να γίνει εξέταση αφενός κατά πόσο συμβαδίζει με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Κοινότητας (ερώτηση από Σοφοκλή Καραγιάννη), αφετέρου το περιεχόμενο της παραγράφου 10 στην συνάντηση συμφωνήθηκε να καθοριστεί το τι εννοούμε με το ”den praktiska tillämpningen”.
 
Το ΔΣ της Πολιτιστικής Στέγης δεν δέχτηκε την αίτηση παράτασης και σε απάντηση απαίτησε την αναπροσαρμογή του ενοικίου στις 21.000 kr το μήνα (πρόκειται για την τιμή ενοικίασης που σε πρώτη φάση είχε αποδεχτεί υποψήφιος ενοικιαστής από το μεσιτικό γραφείο) από 7 600 kr το μήνα και την αναδρομική πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος από αρχή (6/2010) του συμβολαίου της Κοινότητας. Στο συμβόλαιο αυτό αναφέρεται ότι η Κοινότητα οφείλει να πληρώνει λογαριασμό ρεύματος από την στιγμή που θα τοποθετηθεί μετρητής. Σημειώνεται ότι δεν είχε ζητηθεί από την κοινότητα να πληρώσει για το ρεύμα που κατανάλωσε μέχρι εκείνη την στιγμή, ενώ παράλληλα η κοινότητα δεν κινήθηκε για την πληρωμή με δική της πρωτοβουλία.
 
Μετά από επικοινωνία με δικηγόρο είχαμε τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Το μέγιστο ποσό πληρωμής ρεύματος που θα μπορούσε να διεκδικήσει η Πολιτιστική Στέγη από την Κοινότητα είναι ο μέσος όρος πληρωμής ενός local ιδίου εμβαδού στην ίδια περιοχή για τα τρία τελευταία χρόνια.
2. Η διαπραγμάτευση ενός συμβολαίου (σε περίπτωση που διαπραγματευόταν προέκταση συμβολαίου η Πολιτιστική Στέγη) θα κατέληγε σε ένα ποσό μεταξύ 16.000 και 18.000 kr το μήνα που θα μπορούσε να ισχύσει από τον 7/2016. Σε αντίθετη περίπτωση η Κοινότητα θα έμπαινε σε μια 9μηνη περίοδο που θα έπρεπε να βρει νέο χώρο.
 
Με βάση τα παρόντα οικονομικά δεδομένα, η βιωσιμότητα της Κοινότητας δεν ξεπερνούσε του 18 μήνες. Σαν αποτέλεσμα από νέα επαφή που έγινε μεταξύ του πρόεδρου της Πολιτιστική Στέγης και του Θεόδωρου Χουλιάρα, επανήλθε προφορικά η πρόταση.
Έπειτα από απόφαση του Δ.Σ (30-03-2016) της Ελληνικής Κοινότητας Στοκχόλμης εγκρίθηκε η μετακόμιση στον χώρο της Πολιτιστικής Στέγης σύμφωνα με το ακόλουθο συμφωνητικό. Η τελική μορφή του συμφωνητικού έγινε σε συνεργασία του Δ.Σ της Ελληνικής Κοινότητας με τον Πρόεδρο της Στέγης Αποστόλη Παπακώστα.
 
Bilaga 1 till hyreskontraktet mellan Stiftelsen Grekiska Kulturhuset och Grekiska Föreningen i Stockholm
 
1. Kontraktet och denna bilaga gäller i fem år och förnyas automatiskt med fem år i taget om de inte sägs upp nio (9) månader innan kontraktstidens utgång. Sägs kontraktet och bilagan upp på stiftelsens initiativ ska föreningen erhålla lokal av motsvarande standard och storlek med den som lämnas idag (april 2016) till en hyra som uppgår till två tredje delar (2/3) av vid uppsägningstidpunkten rådande marknadspris.
2. Grekiska föreningen ska företrädesvis få tillgång till erforderliga för sin verksamhet kontorslokal och kontorsskåp i samarbete med Stiftelsen och med de andra i § 3 i Stiftelsens stadgar organisationernas behov i beaktande. Föreningen får tillgång till bokningsbara sammanträdeslokaler efter behov och i samarbete med stiftelsens styrelse.
3. Föreningen kan, om den så önskar, använda sig av stora samlingslokalen en lördag per månad. Föreningen kan också i samarbete och/eller samförstånd med andra i § 3 organisationer i stiftelsens stadgar använda sig av stora samlingslokalen för kulturella aktiviteter. Lokalerna bör bokas i god tid, och till den tidpunkt som Stiftelsen meddelar. Råder det konkurrens om lokalerna vid önskade tider ska föreningens verksamhet i regel prioriteras.
4. Föreningen får tillgång till internet genom Stiftelsens nät. Inga extraavgifter tas.
5. Föreningen får tillgång till lagerlokaler för arkiv etc. av samma storleksordning som nu.
6. Föreningen kan förmedla bokning av stora samlingslokalen, i detta fall delas intäkterna lika mellan Föreningen och Stiftelsen. Det är Stiftelsen som fattar beslut och expedierar sådana ärenden.
7. Föreningen förbinder sig att följa Regelverket för Användning av Kulturhusets Lokaler. Föreningens rätt att själv bestämma den egna verksamheten och aktiviteter i enlighet med sina stadgar ska beaktas.
8. Städning ombesörjes av Stiftelsen.
9. Bokkaféets verksamhet regleras via särskild överenskommelse och i samarbete med de andra i § 3 i Stiftelsens stadgar organisationerna och Stiftelsen.
10. Denna överenskommelse gäller under hela avtalstidens period. Vid eventuella tvister (såsom t.ex. bokningar eller användning av lokaler) mellan Stiftelsen och Föreningen angående hur den praktiska tillämpningen av paragraferna i överenskommelsen ska tolkas beslutar Stiftelsens styrelse efter yttrande av ordföranderådet. Ordföranderådet består av ordförandena av i § 3 i Stiftelsens stadgar organisationerna med Stiftelsens ordförande som sammankallande. Mest möjliga samförstånd ska beaktas.
 
Συμπεράσματα
1. Η Κοινότητα θα συστεγάζεται με τους υπόλοιπους φορείς σε νέο χώρο που μας δίνει την δυνατότητα να αναβαθμίσουμε τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις μας
2. Λόγω της συγκατοίκησης οι εκδηλώσεις πρέπει να καθορίζονται μακροπρόθεσμα και λαμβάνοντας υπόψη τις εκδηλώσεις των υπολοίπων φορέων
3. Τα μηνιαία έξοδα της Κοινότητας μειώνονται σημαντικά αλλά άμεση δράση πρέπει να ξεκινήσει προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της μακροπρόθεσμα
4. Μόνο η ενεργή συμμετοχή όλων των μελών μπορεί να αναδείξει τον ρόλο και το έργο της Κοινότητας σε ένα νέο περιβάλλον. Να αναδείξει ότι ο χώρος ανήκει πρωτίστως σε αυτούς που τον χρησιμοποιούν
5. Η συστέγαση με άλλους φορείς είναι μια πρόκληση αλλά ταυτόχρονα και μια δυνατότητα σύσφιγξης των σχέσεων μεταξύ όλων των φορέων. Η Κοινότητα θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε αυτόν τον τομέα και είμαστε βέβαιοι ότι και με την συμπαράσταση όλων των μελών μας θα το πετύχει και μάλιστα με υποδειγματικό τρόπο.