Ενημερωτική επιστολή προς τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Στοκχόλμης

Στόχος αυτής της επιστολής είναι η ενημέρωση των μελών για τις δράσεις, αποφάσεις και εκδηλώσεις της κοινότητας μας τους τελευταίους τέσσερις και πλέον μήνες.
Ενημερωτικό Φυλλάδιο (2)-0 Ενημερωτικό Φυλλάδιο (2)-1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο (2)-2