Επισκεψη στο μουσείο Prins Eugen Waldemars udde

Το γυναικείο τμήμα της Κοινότητάς μας θα επισκεφτεί το μουσείο Prins Eugen Waldemars udde το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου. Το Μουσείο βρίσκεται στο Djurgården. Εκεί πηγαίνει κανείς με το ΤΡΑΜ από Norrmalmstorg. Spårvagn linje 7 mot Djurgården Waldemarsudde.
Θα συναντηθούμε ώρα 11.00 έξω από το μουσείο.
Καλώς να έρθετε!
Τηλ :0704449642

http://artiststudiomuseum.org/studio-museums/prins-eugens-waldemarsudde/?gclid=Cj0KEQiAw_DEBRChnYiQ_562gsEBEiQA4Lcsskz4CxAhMObI4ZJzs9pclo_K9Nvq2RvPoLQNLWY7PzQaApQc8P8HAQ