Ανακοίνωση για μαθήματα χορού από τον Σουηδοκυπριακό σύλλογο

      Comments Off on Ανακοίνωση για μαθήματα χορού από τον Σουηδοκυπριακό σύλλογο

Ο Σουηδοκυπριακός σύλλογος μας έστειλε την παρακάτω ανακοίνωση για ενημέρωση των μελών μας.