Πρόσκληση!Ετήσια Γενική Συνέλευση και εκλογές για το Διοκητικό Συμβούλιο (ΔΣ), την Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ) και το Γυναικείο Τμήμα (ΓΤ) της Κοινότητας

      Comments Off on Πρόσκληση!Ετήσια Γενική Συνέλευση και εκλογές για το Διοκητικό Συμβούλιο (ΔΣ), την Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ) και το Γυναικείο Τμήμα (ΓΤ) της Κοινότητας

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας!

Στις 8 Μαρτίου στις 13.00 θα διεξαχθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του 3ου ορόφου της  Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης, Idungatan 4.  Αμέσως μετά (περίπου στις 15.00) θα αρχίσουν οι εκλογές για ανάδειξη νέων οργάνων. Οι εκλογές θα διαρκέσουν μέχρι τις 18.00.

Ημερήσια διάταξη της ΓΣ

  1. Εκλογή 3/μελούς προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) και έγκριση της ημερήσιας διάταξης.
  2. Απολογισμός του ΔΣ και της ΕΕ
  3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί των απολογισμών
  4. Καθορισμός του ύψους της ετήσιας συνδρομής
  5. Απαλλαγή του ΔΣ, της ΕΕ και της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του ΓΤ
  6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών
  7. Εκλογή ΔΣ, ΕΕ και ΔΕ του ΓΤ

Υποψηφιότητες για το ΔΣ, την ΕΕ και την ΔΕ του ΓΤ κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων προσωπικά ή τηλεφωνικά στην γραμματεία  (070  511 62 19) ή ταχυδρομικά ή και με μέιλ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020, ώρα 20.00.

E-post: elkoisto@gmail.com Διεύθυνση: Idungatan 4, 3 tr, 113 45, Stockholm.

Τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής μέλους γίνεται ηλεκτρονικά στον λογαριασμό της Κοινότητας: PG 593826-1 ή στα μέλη του ΔΣ ή στην Κοινότητα μέχρι και την ημέρα των εκλογών.

Η ετήσια συνδρομή είναι: Ατομική 200 κορ, οικογενειακή 300 κορ και για φοιτητές, ανέργους και συνταξιούχους 100 κορ ατομική.

Ενημερώστε την Γραμματεία για αλλαγή ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Για όσους ενδιαφέρονται το  καταστατικό υπάρχει στην ιστοσελίδα της Κοινότητας, grefis.se.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ                                                                                                    Στοκχόλμη, 23/2 – 2020