Από τους αγώνες στην Στοκχόλμη κατά της δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967 στην Ελλάδα

      Comments Off on Από τους αγώνες στην Στοκχόλμη κατά της δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967 στην Ελλάδα

(Αρχείο Ελληνικής Κοινότητας Στοκχόλμης)

Από την καμπάνια κατά του τουρισμού από την Σουηδία στην Ελλάδα της χούντας