19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας! Δεν ξεχνάμε!

      Comments Off on 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας! Δεν ξεχνάμε!