Όχι στα νέα διχοτομικά σχέδια στην Κύπρο!

47 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και

το έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού!