Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Ελληνικής Κοινότητας Στοκχόλμης για το 2024.

      Comments Off on Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Ελληνικής Κοινότητας Στοκχόλμης για το 2024.

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας!

Το Σάββατο 9 Μάρτη, ώρα 13.00 θα διεξαχθεί η ετήσια ΓΣ και οι εκλογές για ανάδειξη νέων οργάνων της Κοινότητας καθώς και για την εκλογή αντιπροσώπων για το 26ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας.

Η ΓΣ θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου ορόφου της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης, Idungatan 4Β.

Ημερήσια διάταξη της ΓΣ

1. Έγκριση ότι η ΓΣ καλέστηκε σύμφωνα με το καταστατικό.

2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης όπως αυτή καθορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).

3. Εκλογή 3/μελούς προεδρείου της ΓΣ.

4. Απολογισμός του ΔΣ, του Γυναικείου Τμήματος (ΓΤ) και της Εξ. Επιτροπής (Εξ. Ε.).

5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί των απολογισμών.

6. Καθορισμός του ύψους της ετήσιας συνδρομής.

7. Απαλλαγή του ΔΣ, της ΔΕ του ΓΤ και της Εξ. Ε.

8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (ΕΕ) για την διεξαγωγή των εκλογών για την Κοινότητα.

9. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (ΕΕ) για την διεξαγωγή των εκλογών για αντιπροσώπους στο συνέδριο της Ομοσπονδίας.

10. Εκλογές για το ΔΣ, το ΓΤ και την Εξ. Ε. της Κοινότητας και για αντιπροσώπους για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας.

Υποψηφιότητες για το ΔΣ, το ΓΤ και την Εξ. Ε. καθώς και για αντιπροσώπους για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας κατατίθενται προσωπικά ή τηλεφωνικά στην γραμματεία (070-511 62 19) ή στον πρόεδρο (070-012 14 94) ή στα μέλη του Δ Σ ή ταχυδρομικά ή και με e-mail το αργότερο μέχρι την Τρίτη 5η του Μάρτη 2024 και ώρα 20.00.

E-post: elkoisto@gmail.com. Διεύθυνση: Idungatan 4Β, 3 tr, 113 45, Stockholm.

Τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής μέλους γίνεται στον λογαριασμό (PG) της Κοινότητας: 593826-1 μέχρι την Πέμπτη 7 Μάρτη ή στο Swish τη Κοινότητας 123 039 78 28 ή και με μετρητά το αργότερο πριν την έναρξη της ΓΣ.

Η ετήσια συνδρομή είναι: Για ανέργους, φοιτητές και συνταξιούχους 100 κορ η ατομική, για εργαζόμενους 200 κορ η ατομική και για εργαζόμενες οικογένειες 300 κορ.

Η εγγραφή νέων μελών με το δικαίωμα του εκλέγειν πρέπει να εγκριθεί από το Δ Σ τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν δηλ. το αργότερο μέχρι το Σάββατο 2 Μάρτη, ώρα 20.00.

Για την απόκτηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για νέα μέλη απαιτείται έγκριση από το ΔΣ τουλάχιστον 1 μήνα πριν (δηλ. το αργότερο μέχρι το Σάββατο 10 Φλεβάρη 2024, ώρα 20.00) όπως ορίζει το καταστατικό της Κοινότητας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Κοινότητας (www.grefis.se).

Οι εκλογές θα αρχίσουν αμέσως μετά την λήξη της Συνέλευσης  και θα διαρκέσουν τουλάχιστον 3 ώρες.

Ενημερώστε έγκαιρα την Γραμματεία για αλλαγή ταχυδρομικής η ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Καλώς να έρθετε!                                                                                Στοκχόλμη, 22/2 -2024

Με εκτίμηση!                                                                                     

Το ΔΣ