Grekiska Föreningen i Stockholm

Verksamhet

Föreningen har en mångsidig verksamhet där alla medlemmar är välkomna att delta. Förutom den schemalagda verksamheten som består av kurser, musikkvällar m.m. anordnas även en mängd kulturevenemang som kommer att annonseras löpande.
Läs mer

Sektioner

Föreningen har två sektioner, i vilka alla som uppfyller de nödvändiga kraven är medlemmar.
Kvinnosektionen och Ungdomssektionen har fokus kring ämnen som är av speciellt intresse för kvinnor respektive ungdomar. Man anordnar olika evenemang, fester, seminarier och allt annat som kan vara av intresse för medlemmarna. Sektionernas verksamhet är beroende av medlemmarnas aktiva deltagande. Alla är välkomna att delta så att vi tillsammans kan skapa dynamiska sektioner som tillgodoser våra behov.
Förutom de två sektionerna, finns det olika grupper i Föreningen med ett speciellt intresse.
Läs mer

Ny i Sverige?

Grekiska Föreningen i Stockholm vill uttrycka sin glädje och sin entusiasm över alla nya medlemmar. Vi välkomnar er och inbjuder er att delta i vår verksamhet i vilken ingår bland annat lektioner i svenska språket, teckning och dans.
Vi bjuder in de nya invandrarna, som ännu har färska minnen från hemlandet, att komma med i vårt sällskap så att vi tillsammans kan bevara i minnet de fina stunderna vi har med oss och tillsammans skapa nya.
Vi vill tacka såväl de nya som de gamla medlemmarna, som med sitt aktiva deltagande i Föreningens kulturliv och verksamhet håller den grekiska kulturen levande i vår stad, Stockholm.