Sektioner/grupper

Kvinnosektionen

Alla kvinnliga medlemmar i Föreningen blir, om de ansöker, medlemmar i Kvinnosektionen och är välkomna att delta i dess verksamhet.

Sektionens verksamhet är öppen för alla medlemmar men är av speciellt intresse för kvinnor och barn.

Dansgruppen