”Aktion för flyktningar” i Grekiska Föreningen i Stockholm

Lördag den 19 mars blir en kväll ägnad åt flyktingsituationen i Grekland och Europa. Vi börjar 18:30 med filmen ” In This World (2003)” av Michael Winterbottom, därefter följer diskussion om hur vi kan gå vidare. Lätt förtäring och musik. Kvällens inkomster kommer att gå till inköp av nödvändiga förbrukningsartiklar och medicinska produkter i Grekland och kommer att delas ut direkt till behövande på plats där.

Enligt det svenska regelverket kommer vin och ölservering att tillåtas endast till föranmälda och medlemmar till Grekiska Föreningen

13baa828-7b59-4d64-a812-f741d94b45e5